Polska Grupa Energetyczna wybuduje kolejne farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 29 MW, które pozwolą na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla około 12 tysięcy gospodarstw domowych. Na terenie województw podlaskiego oraz mazowieckiego ulokowane będą największe instalacje. W powiecie grajewskim powstaną dwie farmy, których łączna moc wyniesie 12 MW, a w powiecie łosickim o mocy 13 MW. Inwestycje zostaną uruchomione wiosną 2023 roku.

PGE Energia Odnawialna, będąca spółką-córką koncernu, stworzy dwie mniejsze farmy fotowoltaiczne w województwie lubuskim, każda o mocy 1 MW. Instalacja na terenie województwa wielkopolskiego będzie posiadała moc wielkości 2 MW. Czas rozpoczęcia ich działania nie został jeszcze ogłoszony, ponieważ postępowanie przetargowe zostało dopiero rozpoczęte.

Przeczytaj też: EEA: betonoza w europejskich miastach odbywa się kosztem natury

Energia z fotowoltaiki z gwarancją ceny

Nowe elektrownie fotowoltaiczne powstaną dzięki wygraniu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1 MW. Została ona zorganizowana w czerwcu 2021 roku przez Urząd Regulacji Energetyki. 19 projektów PGE uzyskało wsparcie, ponieważ firma zaoferowała cenę sprzedaży energii na poziomie nieprzekraczającym 253,37 zł/MWh. Spółka otrzymała gwarancję, że w realnym ujęciu cena nie ulegnie zmianie przez 15 lat. W przypadku projektów PV spółki PGE Energia Odnawialna, będą to lata 2023-2037.

Każda z farm będzie zasilana modułami fotowoltaicznymi, których parametry techniczne umożliwią uzyskanie wysokiej produktywności w polskich warunkach pogodowych. Moc pojedynczego ogniwa wyniesie 535 W. Jest to aż dwa razy więcej niż moc, którą dysponuje każdy z paneli na Górze Żar, gdzie mieści się pierwsza farma fotowoltaiczna wybudowana przez PGE w 2015 roku.

Sprawdź także: Europejski Zielony Ład — plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej

Program PV — neutralność klimatyczna PGE do 2050 roku

Program PV, który PGE zamierza zrealizować, zakłada wybudowanie farm słonecznych o łącznej mocy 3 GW do 2030 roku. Do tej pory firmie udało się zabezpieczyć około 3 tysięcy hektarów terenów pod inwestycję w fotowoltaikę. Obszar o takiej wielkości umożliwi postawienie paneli solarnych, których łączna moc przekroczy 2 GW.

Największą inwestycję PGE Energii Odnawialnej w fotowoltaikę stanowi farma Jeziórko na Podkarpaciu. W gminie Grębów jeszcze w 2022 ma rozpocząć się budowa jednej z największych elektrowni słonecznych w Polsce. Według planów PV Jeziórko 1 i 2 powstaną do końca 2023 roku. W pierwszej fazie mają one operować mocą wynoszącą 100 MW. Rok później wydajność ma się zwiększyć i osiągnąć pełną moc, wynosząca 153 MW.

Z oficjalnych komunikatów PGE wynika, że firma ta wciąż pozostaje największym producentem zielonej energii. Niestety ma również na swoim koncie jednostki najbardziej emisyjne, do których należy Elektrownia Bełchatów. PGE Energia Odnawialna obecnie posiada siedemnaście farm wiatrowych, pięć farm fotowoltaicznych, cztery elektrownie szczytowo-pompowe i dwadzieścia dziewięć elektrowni wodnych. Łączna moc tych źródeł energii wynosi ponad 2,3 GW. W Polsce całkowita moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii to ponad 18 GW. Zgodnie ze strategią, Grupa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Zobacz również: W Portugalii powstaje największa w Europie pływająca farma fotowoltaiczna

Energia ze słońca długofalowym planem na przyszłość PGE

Spółka do końca 2022 roku planuje uzyskać szereg pozwoleń na budowę projektów PV o mocy około 260 MW. To bardzo duże przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę fakt, że otrzymanie wszystkich zgód, decyzji środowiskowych i innych niezbędnych dokumentów trwa wiele miesięcy. Kiedy proces ten przyspieszy w kolejnych latach, PGE będzie mogła każdego roku ogłaszać przetargi na ponad 300 MW megawatów w energetyce słonecznej.

Energetyka słoneczna to klucz do rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Komisja Europejska zapowiedziała rezygnację z rosyjskich surowców przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zielona energia pochodząca ze słońca może zatem zapewnić część zapotrzebowania na energię.