Od kilku lat jesteśmy świadkami kształtowania się kolejnego pokolenia osób aktywnie zaangażowanych w ochronę środowiska, które troszczą się o lepszą przyszłość naszej planety. Aby rozwijać się w bardziej zrównoważony i sprawiedliwy sposób, potrzebujemy tego świeżego spojrzenia zarówno w nauce, biznesie, jak i polityce. 

Cieszę się, że jest tylu zmotywowanych młodych ludzi, gotowych do angażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Chcę, aby mieli oni możliwość wymiany myśli na temat kierunków globalnej polityki klimatycznej. Moim zadaniem w Ministerstwie Klimatu jest wsłuchiwanie się w głos Polaków, również tych najmłodszych.

Dlatego bardzo się cieszę, że w naborze do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej uczestniczyło takie wielu młodych i kreatywnych ludzi, którzy chcą współtworzyć politykę klimatyczną w naszym kraju. Spośród nadesłanych kandydatur wybraliśmy 32 członków, po 2 osoby z każdego województwa.

UDZIAŁ W MRK TO DLA WRAŻLIWYCH NA LOSY PLANETY I ZAANGAŻOWANYCH PROŚRODOWISKOWO MŁODYCH OSÓB MOŻLIWOŚĆ REALNEGO WPŁYWU NA NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE PODEJMOWANE W POLSCE NA RZECZ OCHRONY KLIMATU.  

Do zadań MRK należeć będzie wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Klimatu, w tym propozycji rozwiązań.