Złoża wody termalnej to nie jest popularne rozwiązanie, kiedy myślimy o odnawialnych źródłach energii. A jednak pomysł ten będzie rozwijany! Rozwój geotermii to całkiem ciekawy pomysł na wykorzystanie naturalnych zasobów. Na co można dostać dofinansowanie od NFOŚiGW?

Jak działa geotermika?

Energię można pozyskiwać z wielu źródeł. Może być to: wiatr, słońce i woda – te są nam najbardziej znane. Często zapominamy, że głęboko, pod ziemią skrywa się efektywne źródło energetyczne.

Naturalne „gorące źródła” mogą być wykorzystywane do ogrzania mieszkań lub budynków publicznych, ale także można produkować z nich prąd. Geotermia to też atrakcja turystyczna. Powstają naturalne „ciepłe baseny”, w których kąpiele są zalecane, ze względu na obecność w wodzie składników mineralnych.

Na Islandii aż 90% energii wykorzystywanej do ogrzewania, pochodzi z geotermiki. Ale to nie jest jedyny kraj wykorzystujący energię geotermalną, do tego grona należą: Finlandia, USA, Filipiny, Indonezja i…Polska.

Przeczytaj też: Zieleń na budynku powodem do obniżenia podatku

Wody geotermalne w Polsce

Polska kojarzy się bardziej z węglem niż z gejzerami. A jednak na obszarze Polski znajduje się co najmniej 6600 km2 wód geotermalnych. Są to zasoby niskotemperaturowe, czyli ich temperatura sięga od 20 do 80-90°C, a w skrajnych przypadkach ponad 100°C.

Pierwsza instalacja geotermiczna w Polsce została uruchomiona w 1992 r. Swoje miejsce miała na Podhalu i była doświadczalnym zakładem, działającym przy PAN. Umożliwiła założenie w 1993 r. Geotermii Podhalańskiej, która działa do dzisiaj, jako PEC Geotermia Podhalańska SA.

W Polsce wody geotermalne wykorzystywane są do ogrzewania budynków, szklarni, mieszkań. W większości używa się ich w uzdrowiskach i ośrodkach rekreacyjnych.  

Sprawdź mapę geotermii w Polsce:

Dofinansowanie od NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 70 mln dla samorządów na poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych. Nabór w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” odbędzie się w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Program wspierania badań nad geotermiką to ciekawy pomysł. Do 2040 r. Polska chce, aby znaczenie energii geotermalnej znacznie wzrosło, zwłaszcza w ciepłownictwie systemowym (C.O.).

Wiceminister klimatu, dr Piotr Dziadzio, podkreśla:

Potrzebujemy rozwoju OZE w Polsce, a w szczególności rozwoju geotermii jako naszego naturalnego, rodzimego zasobu. Niemal połowa obszaru Polski zawiera potencjał geotermalny i trzeba go uruchomić, rozpoczynając od przeprowadzenia prac poszukiwawczo-rozpoznawczych, czyli wykonania odwiertu badawczego – temu służyć będzie ogłaszany program. Do poszukiwań nadaje się dość szeroki obszar zbadany już wstępnie pod kątem zagospodarowania gorących wód – to Podhale oraz pas ciągnący się od Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie.”

Zobacz także: Warszawa ma zostać odbetonowana

Źródło: gov.pl