COP26 to konferencja organizowana przez ONZ w sprawie zmian klimatu. Podczas niej spotykają się różni specjaliści i działacze klimatyczni z przedstawicielami rządów z całego świata. Celem szczytu klimatycznego jest stworzenie miejsca do dyskusji, a następnie podjęcie działań, które mają na celu ochronę klimatu. Co ustalono na tegorocznym COP26 w Glasgow?

Węgiel i paliwa kopalne najważniejszym czynnikiem, wpływającym na zmiany klimatyczne – na to jednogłośnie wskazuje tekst porozumienia. Wokół tego tematu krążyły rozmowy podczas COP26.

Porozumienie COP26

O treść porozumienia spierano się do ostatniej chwili. Mimo burzliwych konsultacji, większość nie jest zadowolona z wyników konferencji.

COP26 w porozumieniu wzywa wszystkie państwa do odejścia od paliw kopalnych, a najbardziej od węgla kamiennego. „Pakiet klimatyczny z Glasgow” podkreśla, że trzeba zaprzestać niewydajnego użycia ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego. Pod tym dokumentem podpisało się około 200 krajów.

Przedłużone obrady

Ostateczna forma postanowienia była długo dyskutowana. W początkowej fazie, w porozumieniu końcowym miało się znaleźć sformułowanie: „odejście od węgla kamiennego”. Zamieniono je na: „stopniowe odejście” i „zmniejszenie”. Sprzeciw wobec odważniejszej deklaracji wyrażały Indie, Chiny i Iran. Indyjski minister ds. klimatu, Bhupender Yadav pytał zgromadzonych: jak kraje rozwijające się mogą obiecywać stopniowe wycofywanie węgla i subsydiów na paliwa kopalne, skoro „muszą jeszcze zająć się swoimi programami rozwoju i likwidacją ubóstwa”.

COP26 – niezadowolenie z decyzji

Z wyników obrad COP26 mało kto jest zadowolony. Działaczka klimatyczna, Greta Thunberg skomentowała COP26 wpisem na Twitterze:

„COP26 się skończył. Oto krótkie podsumowanie: bla, bla, bla. Ale prawdziwa praca nadal trwa poza tymi salami. I nigdy się nie poddamy.

Przewodniczący konferencji, Alok Sharma powiedział: „Jest mi bardzo przykro. Ja również odczuwam głębokie rozczarowanie. Ale myślę, że jak zauważyliście, jest również istotne, abyśmy chronili ten pakiet.”

Natomiast sekretarz generalny ONZ António Guterres nazwał wynik „kompromisem odzwierciedlającym interesy, sprzeczności i stan woli politycznej w dzisiejszym świecie”.